Project omschrijving

  • Bouw en inrichting informatiecentrum De Hoep
  • Briefen externen
  • Marketing Noord-Hollands Duinreservaat en De Hoep
  • Briefen externe bureaus en bouwers
  • Ontwikkelen communicatiecampagnes
  • Communicatie naar recreanten en projectcommunicatie
  • Begeleiden fusies
  • Opzetten nieuwe corporate communicatie
  • Bedrijf- en marktanalyses
  • Opzetten samenwerkingsverbanden